DISCLAIMER & PRIVACYVERKLARING BY MANJA

 

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt By Manja persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat By Manja inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

By Manja zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

By Manja
t.n.v. Manja Herrebrugh
Edmund Hillarystraat 18
1349 DH Almere

Website: www.outdoorbymanja.nl & www.bymanja.nl
E-mail: info@bymanja.nl
KvK: 65273389

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 

By Manja verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:
☐ achternaam
☐ voornamen
☐ geslacht
☐ geboortedatum
☐ nationaliteit
☐ huwelijkse staat
☐ adres
☐ telefoonnummer
☐ e-mailadres
☐ bankrekeningnummer
☐ factuurnummer
☐ IP-adres
☐ anders, nl. trouwdatum

Bijzondere persoonsgegevens:
☐ geen

 

Verwerkingsgrond

By Manja verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Naam] met betrokkene heeft gesloten;
c. By Manja een wettelijke verplichting dient na te komen
d. een gerechtvaardigd belang van By Manja, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van By Manja aan betrokkene.

 

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
☐ uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
☐ facturatie
☐ afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
☐ informatie over wijzigen producten en diensten
☐ marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
☐ telefonisch contact, e-mailcontact
☐ uitvoering wettelijke verplichtingen

 

 

Geautomatiseerde verwerkingen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

By Manja verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. By Manja blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaarduur van persoonsgegevens

By Manja bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van By Manja of door middel van telefoon of e-mail. By Manja zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

Gebruik van cookies op website

By Manja gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

In kaart brengen websiteonderzoek

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

By Manja maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van By Manja bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. By Manja heeft hier geen invloed op. By Manja heeft Google geen toestemming gegeven om via By Manja verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

 

Beveiliging van de door By Manja vastgelegde persoonsgegevens

By Manja neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met By Manja. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal By Manja onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. By Manja meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt By Manja onverwijld contact op met deze betrokkenen.

 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met By Manja via info@bymanja.nl.

 

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van By Manja schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© By Manja, april 2018 – gebaseerd op de voorbeeld privacyverklaring van DuPho, gecontroleerd in maart 2021

 

DISCLAIMER

 

Copyright

Alle tekst en beeld op www.outdoorbymanja.nl en www.bymanja.nl  (in vervolg outdoorbymanja / bymanja genoemd) zijn eigendom van By Manja, tenzij anders vermeld. Gebruik van teksten en beeld van By Manja is uitsluitend mogelijk met schriftelijke toestemming.

 

De inhoud van outdoorbymanja / bymanja

De inhoud van Outdoorbymanja en Bymanja wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het gebeuren dat informatie niet meer juist is of onvolledig is. Outdoorbymanja / bymanja kan hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld en aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Cookies

Outdoorbymanja / bymanja maakt gebruik van cookies, onder andere om bezoekersaantallen te meten in Google Analytics. Mocht je dit niet willen, dan kun je dit in je eigen browser aanpassen.

Affiliate links

outdoorbymanja / bymanja maakt gebruik van affiliate links. D.w.z. dat wanneer jij een aankoop doet via een link op deze website, wij mogelijk een kleine commissie ontvangen. Er zijn voor jou geen extra kosten hieraan verbonden.

Reviews en persreizen

Soms vind je (product) reviews en reisverslagen van persreizen terug op outdoorbymanja / bymanja. Deze artikelen zijn te herkennen door bijvoorbeeld melding van een samenwerking of dat wij een bestemming op uitnodiging bezoeken. Alle gegeven meningen zijn uiteraard alleen die van onszelf.

 

 

© By Manja, april 2018 – gebaseerd op de voorbeeld privacyverklaring van DuPho, gecontroleerd in maart 2021